top of page

БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ

Безбар’єрність - це забезпечення рівних прав і можливостей. Це комплексний підхід до подолання бар’єрів: від поширення інклюзивних практик і впровадження доступності до піклування про психічне здоров’я, яке є основою добробуту кожної людини.

лого безбарʼєрності

Довідник
безбарʼєрності

Громадська організація "Безбарʼєрність"

Дія.
Безбар'єрність

Нормативна
база

Мапа
безбарʼєрності

Фізична безбар’єрність

Фізична безбар’єрність - Cвобода самостійного пересування. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, відсутність турнікетів-вертушок, зручно розташовані кнопки, поручні у вбиральнях, на сходах, ліфтах, дублювання ключових написів шрифтом Брайля, тактильні плитки, контрастні написи, візок для осіб яким важко пересуватися. – все це створює безбар'єрне середовище.

Відповідно до законодавства України, під час проектування житлових і промислових будівель, як і при переобладнанні, ремонті, реконструкції існуючих житлових будинків і громадських будівель, обов’язковим є повне дотримання вимог безпеки, доступності та зручності використання таких будівель і споруд. Забезпечення доступного середовища для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, є одним із соціально-економічних завдань, яке зачіпає права і потреби мільйонів громадян країни.

Важливою умовою доступності об’єкта до потреб маломобільних груп населення є облаштування пандуса.
Інформаційна безбар'єрність 
 

У межах цього напряму створення таких умови, за яких люди, незалежно від своєї мобільності, функціональних порушень чи комунікативних можливостей, зможуть отримувати доступ до інформації та користуватись усіма необхідними технологіями. Це в першу чергу комфортний доступ до важливої інформації.


 

Цифрова безбар’єрність
 

Цифрові трансформації стають людиноцентричними, щоб кожен без винятку міг інтегруватися онлайн без бар’єрів, це рівний доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації та державних сервісів у кожному.
 

Перша леді Олена Зеленська на Diia Summit – масштабному заході від Міністерства цифрової трансформації України – розповіла про нові опції платформи Дія у напрямі безбар'єрності. Це, зокрема: 
Нова сторінка «Дія. Бізнес без бар’єрів»; 
- як створювати робочі місця та інтегрувати в колектив людей з інвалідністю;
- як подолати вікові та гендерні обмеження, організувати умови для рівного батьківства.

 

Тут зібрані дослідження, практики, відеошпаргалки, успішні кейси, гайди – із чого почати та як рухатися далі компанії, яка візьме цінності безбар’єрності за основу своєї діяльності.
 

Новий розділ «Дія. Безбар’єрність». Він спростив комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними й дружніми.
 

На «Дія. Безбар’єрність» доступно викладено інформацію, як отримати пільги, послуги, документи, допомогу, дізнатися про свої права та можливості.
 Економічна безбар’єрність
 

Економічна безбар’єрність – це забезпечення умов та можливостей для працевлаштування та безперешкодного ведення підприємницької діяльності для абсолютно всіх суспільних груп.
 

Тобто всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.


 

Суспільна та громадська безбар'єрність
 

Суспільна та громадянська безбар’єрність- яка передбачає забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та суспільних груп у житті громад та держави.

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ЦЕ ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, спілкуванні, дозвіллі та розвитку.

Це внутрішня готовність враховувати потреби різних людей та створювати зручне для них середовище.

У фокусі безбар’єрних рішень мають бути соціальні групи, які зазнають на собі вплив обмежень у зв'язку з віком, гендером, станом здоров’я, мобільністю, соціальним статусом тощо.

ЦЕ КОЛИ ЛЮДИНУ ПРИЙМАЮТЬ, поважають і цінують незалежно від статі, віку, фізичних особливостей, а при прийнятті рішень влада, бізнес, громада враховує інтереси всіх суспільних груп, в тому числі малочисельних.

 

Освітня безбар'єрність


Освітня безбар’єрність – це створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя.

Освітня безбар’єрність – якісна освіта незалежно від віку, стану здоров’я та місця проживання, це – рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Реалізація освітньої безбар’єрності передбачає такі стратегічні цілі:

- можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти;

- задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу;

- створення інклюзивного освітнього середовища.
 

Освіта має бути якісною та доступною для кожного, тому формується інклюзивне освітнє середовище у закладах освіти, розробляються нові освітні програми, вчителі підвищують рівень педагогічної майстерності тощо.


В Україні питання безбар'єрності регулюється низкою нормативно-правових актів, зокрема:

Конституція України (стаття 24) гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Посилання: https://www.president.gov.ua/documents/constitution


Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (1991 рік) визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю в усіх сферах життя суспільства, їхньої участі у суспільному житті, включаючи доступ до освітніх, культурних, спортивних та інших соціальних послуг, а також до продуктів та послуг, вироблених та реалізованих на ринку.

НОРМАТИВНА БАЗА

 

Указ Президента України «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування 

Розділ в розробці...

bottom of page